rolex swiss https://www.replicauhren.to/ gets a suitable balance of straight line and arc of rigorous structure. https://de.wellreplicas.to/ has been happy to watchmaking creativity and integration. an excellent synchronization from palm, your head and even coronary heart is known as a require for high quality orologireplica.to. avant-garde may possibly be the points with regards to https://www.redditwatches.com/ rolex. high quality wherewatches.com is definitely beloved by means of best persons.
Tagfelvétel Pártunkról Alapszabályzat Elérhetőség
FŐOLDAL
BLOG
VÁLTOZÁSOK
FÓRUM
VÁLASZTÁSOK
ESEMÉNYEK
PROGRAMUNK
ELNÖKSÉG
GALÉRIA
REGISZTRÁCIÓ
A Magyar szívhez
LINK AJÁNLÓ
KÉRDEZZEN!

 

 

Célunk:

Letöltés 5-6 percig tart
.

Látogasson szaszko.hu

(Szövetség a Szent Korona Országáért Konzervatív Párt) weboldalára,

azon belül a Hírek című rovatba.

 

Elérkezettnek láttam az időt, hogy eszméinket szélesebb körben, az internet felhasználók körében is megismertessem.  Ismerje meg oldalunkon keresztül működésünket, elképzeléseinket, céljainkat és ha egyetért a republikánus törekvésekkel, csatlakozzon még ma és segítsen! Aktív és hasznos böngészést kívánok Önnek! Várom hozzászólásait - mert mindenki véleménye számít! Regisztráljon!     
Üdvözlettel: Szigeti Sándor - elnök

  
Kérem, támogasson minket, hogy törekvéseinket véghezvihessük:

Számlaszám:10401103-50526651-82551001

Nemzetközi számlaszám(IBAN): HU76-1040-1103-5052-6651-8255-1001 


                                      TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖRÖMMEL ÉRTESÍTJÜK,HOGY INDULUNK A 2014-ES ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSON! 

                            KÉPVISELŐJELÖLTEK ÁLLÍTÁSA FOLYAMATBAN!

 FIGYELJE TARTALMÁBAN ÉS MEGJELENÉSÉBEN HAMAROSAN MEGÚJULÓ HONLAPUNKAT!

                                                    

MAGYAR  REPUBLIKÁNUS  POLITIKAI  PÁRT

 REPUBLIKÁNUS  szó  latin  eredetű: ResPublica.  Jelentése:  KÖZÖS  ÜGY.

Ez  a  mi  hitvallásunk  és  a  jelmondatunk  is  erről  szól:

NÉPÜNK  ÉRDEKE  MINDENEK  ELŐTT !

 VÁLASZTÁSI  PROGRAM  2014.

 

Az  alábbi  1. és 2.  pontban  foglaltak  megvalósítása  Alkotmánymódosítást  tesz  szükségessé.  Az  alábbi  hivatkozást  tesszük  közzé,  melynek  alapján (Részlet Alkotmánybíróság 2/1993.(I.22.) AB határozatából)  a  képviselők  SZABAD  MANDÁTUM  birtokában  függetlenné  válnak  a  választóiktól,  vagyis pártot  és  nem  a népet  szolgálják.

 

1.VISSZATÉRÉS  A  KÖTÖTT  MANDÁTUMÚ  KÉPVISELETI  RENDSZERRE.

A  KÖTÖTT  MANDÁTUM  azt  jelenti,  hogy  a  képviselő  és  a  választó  között  jogi  függőség  marad  a  választást  követően  is.  Jogérvényesítési  szerződés   köttetik  a  megbízó (választó) és a megbízott ( képviselő ) között. A szerződés  lényege  az,  hogy  a  képviselő   a megbízatás  ideje  alatt  visszahívható  kötelessége  elmulasztása  esetén, ami  az  Alkotmány módosítással  hívható  életbe.

 2. NÉPSZAVAZÁS  kezdeményezése  alkotmányos  jogunk.  2013.évi  CCXXXVIII.törvény  a  népszavazás  kezdeményezéséről,  valamint  a  népszavazási  eljárásról.  Nemzeti  Választási Iroda  honlapján  megtekinthető: http://www.valasztas.hu/hu/ovi/23/23_1_26.h).

Idézet: "Alkotmányos  alapelv, hogy  a  hatalom  birtokosa  a  nép.  Hatalmat  az  alaptörvény  keretei  között,  elsősorban  választott  képviselői  útján  gyakorolja".  Ezen  a  ponton  szembesülünk  az  ellentmondással.  Jelenleg  a képviselő  SZABAD  MANDÁTUMMAL  rendelkezik,  amelynek  lényege,  hogy  a  képviselő  és  a  választók  közötti  jogi  függőség  a  választás  után  megszűnik, a  képviselő  tehát  nem  utasítható  és a  képviselő  egyetlen  kérdésben  sem  köteles  a választók  véleményét  kikérni.

3. Az  ALAPVETŐ  ÉLELMISZEREK  ÁFA  MENTESEK.  Első  lépésként  a  lakosság  szegényebb  részeinek  alapvető  élelmiszerhez  való  hozzáférését, az  éhezés  megszüntetését tűztük  ki  célul. A  kielégítő étkezés  alapvető  feltétele  a  következő  nemzedék  egészséges  felnőtté  váláshoz  és  életben maradásához.

4. PROGRESSZÍV (több kulcsos) adózási  rendszer  bevezetése   tényleges  reálbér  növekedést  és  munkahelyek  létesítését  teszi  lehetővé. Jelentős  gazdasági  növekedést  okoz a kis- és  középvállalkozások jobb  adózási  feltétele.  A gazdaság  területén elsősorban a hazai kis- és középvállalkozások  termelőágazatainak  támogatása  szükséges  adókedvezményekkel, adókönnyítésekkel. 

5.Az  EGÉSZSÉGÜGYI  HELYZET  javítása  érdekében  halaszthatatlan  intézkedések  megtételére  van  szükség.  Első  lépésben  Külön  kassza  bevezetését  tűztük  ki  célul.  Ez azt jelenti, hogy  ebben  az  ágazatban  keletkezett  pénzösszegek  nem  a  közös államháztartási kasszába  folynak  be,  hanem  egy  erre  a célra  elkülönített  számlára. 

Az  egészségügyi  dolgozók  anyagi elismerése,  megbecsülése  is  fontos lépés.

A  jelenleg  működő  klinikai orvoslás  mellett kiemelt  fontosságúnak  tartjuk  az egészségmegőrzés  és  helyreállítás  gyakorlatában  az  alternatív és  népi gyógyászat szélesebb körben  való  elterjesztését.   

 Az  egészségmegőrzésben  fontos  tudnivalókat,  gyógynövényismeretet  már  az  általános  iskolai tananyagba  is  beépítjük.

6. SZABADON  SZÜLNI  ÉS  SZABADON  SZÜLETNI.  A  társadalomban  egyre  növekvő  igény  mutatkozik  az  iránt,  hogy  az  édesanyák  eldönthessék,  hol  kívánják  világra hozni gyermeküket.  Lehetőséget  teremtünk  Szülőházak  létrehozására  és a  dúla  hálózat  megfelelő szakmai  felkészítésére, hogy az otthonszülés is biztonságban történhessen.  Alapvető  feladatnak  tekintjük  az  igény  kielégítését  szolgáló  megfelelő  törvényi  és  tárgyi  feltételek  megteremtését.

Olyan  feltételeket  teremtünk,  ahol  öröm  a  gyermekvállalás, és  nem  kötelezettség,  elvárás eredménye!

Biztosítani  kívánjuk  a nők  nagyobb  szerepvállalását a közéletben, a közösségek formálásban, összefogásában.  Szigorítjuk  a  családon  belüli  erőszak  büntetését,  és  biztosítjuk a gyermekek, és a  terrorizált  fél  védelmét  a  közösségi  összefogás  által.

A  férfiak  család-és  közösségvédő,  támogató,  tanító  szerepének  felismertetése  is  feladatunk.

7. INGYENES  általános-, közép-  és  felsőoktatás  biztosítása  minden  tudásra  szomjas  ember  számára!  A  köztudatban  és  az  oktatásban  is  helyt  adunk eredeti  ősi történelmünk,  hagyományaink,  kultúránk  ismertetésének, tudományos  megalapozottságú  munkák  terjesztésének.  A  rovásírás  alapszínű  elsajátítása  az  oktatás  részét  képezi.

Célunk  a  gyakorlati  életre  nevelés, a  hétköznapi  feladatok ismerete, a logikus, problémamegoldó  gondolkodás  fejlesztése, a  kreativitás  kibontakoztatása,  a  holisztikus  szemléletmód  ismerete. Lehetőséget  kell  adni  arra, hogy  a  fiatalok  egymást  is taníthassák. Egészséges  versenyszellem, és az önképzés igénye is része a nevelésnek. A szülőkön  túl a  szűkebb  és  tágabb  közösség  feladata  is a  gyermekek  nevelése.

8.DEVIZAHITELESEK  problémája  sürgősségi  eljárással  megoldandó!  Károsultak  mielőbbi  kártalanítása,  kompenzációja  meg  kell  hogy  történjen!

9. CSÖKKENT  MUNKAKÉPESSÉGŰEK,  mozgássérültek,  egyéb  fogyatékossággal  élők  esetében  alapvető  feladatnak  tekintjük  a  rehabilitációt,  a  megfelelő  munkakör  betöltésének elérhetőségét!  Amennyiben  ezzel  a  lehetőséggel élni  nem tudnak,  úgy  anyagi  támogatást  biztosítunk  számukra, hogy emberhez  méltó  életet élhessenek.

10. A  FÖLD  birtokosai  a  magyar  családok!  A  mezőgazdasági termelés  során törekedni  kell arra, hogy hazai, jó  minőségű  vetőmagokat  használjunk, kerülve,  pontosabban  kizárva a génmanipulált  magok  vetését. Fontos  a  hazai gyümölcs  és  zöldségfajták  megóvása, szélesebb körű  termesztése. Hasznosítani  kell  az  újfajta  technológiákat  a kertészeti  és  egyéb mezőgazdasági  ágazatokban.

A  termés  hazai feldolgozása  is  fontos  feladat,  hogy  már a  jó minőségű adalékmentes természetes  élelmiszeripari termékek  kerüljenek exportra.  Kiemelt  támogatást  biztosítunk  a  Bio és  Önellátó  gazdálkodások,  Mintagazdaságok  részére. Fejleszteni kívánjuk  a  feldolgozóipart  is, hogy  megfelelő  minőségű  élelmiszerrel  lássuk  el  a  lakosságot.

11. KÖRNYEZET  ÉS  ÁLLATVÉDELEM.  Pontosítani  kívánjuk  az  állatvédelmi  törvényben foglaltakat, hogy  azok valóban ellássák védelmi  funkciójukat  és  számonkérhető  legyen  az elkövetőn.   A természet-  és  környezetvédelem, a vadgazdálkodás területén is nagyobb  figyelmet fordítunk  a  törvényi  előírások  betartatására.

 Ivóvízkészletünk  stratégiai jelentőségű,  nemzetgazdasági  szempontból  fontos  tisztaságának védelme,  az  árvízvédelem  megfelelő  kialakítása,  víztározók,  öntözés  szélesebb  körű elterjesztése.

12. NYUGDÍJAK, MINIMÁLBÉREK  emelése  a  gazdaságot  élénkítő  intézkedések következtében  realizálható, hogy  emberhez  méltó  megélhetést  biztosítsunk.

13.Erősíteni  kell a VASÚTI  KÖZLEKEDÉST és SZÁLLÍTÁST,  ezzel  is  tehermentesíteni  az utakat  és  csökkenteni  az  üzemanyag-felhasználást, környezetszennyezést.

A  kistelepülések  közlekedésének  javítása, optimalizálása a  lakosság  igényei szerint, hogy a lakosság  mozgása  könnyebb  és gyorsabb  legyen akkor is  ha tömegközlekedést  használ.

14. Társadalmi elismertséget, és figyelmet  biztosítunk a  FELTALÁLÓKNAK, FEJLESZTŐKNEK. Biztosítjuk,  hogy  találmányaik, fejlesztéseik  az  országban élők  jólétét szolgálják  elsősorban. Nagyobb  teret biztosítunk  az  ALTERNATÍV,  MEGÚJULÓ  ENERGIÁK  felhasználásához, azok  széleskörű  elterjesztéséhez, ezzel  is  támogatva  az  önállósodás,  önfenntartás  lehetőségét.

Támogatjuk  természeti  kincseink  megőrzését, saját  célú  felhasználását.

 

ITT  A  VÁLTOZÁSOK  IDEJE! 

PROGRAMUNKBAN  FOGLÁLTAK  MEGVALÓSÍTÁSA  CSAK  AZ  ÖNÖK  SEGÍTSÉGÉVEL  TÖRTÉNHET  MEG! 

SZAVAZZANAK  RÁNK !

                                                                                        


2020-10-19

Hírek

Tovább >>  


2020-10-19

Látogasson www.szaszko.hu (Szövetség a Szent Korona Országáért Konzervatív Párt) oldalára.

Azon belül a Hírek című rovatba

Tovább >>  

E-mail:

Jelszó:


Elfelejtette jelszavát?
Nem regisztrált
tagunk még?
Magyar Republikánus Politikai Párt - Minden jog fenttartva.