Gyengéd szív otthon egészségügyi ügynökség.

gyengéd szív otthon egészségügyi ügynökség

Enyhe pikkelysömör gyógyszerek - mrpp.hu

Ígéretünkhöz hűen folytatjuk a Latzkó Andor-pályázat nyertes műfordításainak közlését. Amire a fal mellett sorakozó ágyak és a templom közepén, az oszlopok alatt álló szalmásládák sem voltak képesek, egyetlen egy gránát megoldotta: sikeresen megfosztotta ünnepélyességétől az ódon templomot.

gyengéd szív otthon egészségügyi ügynökség

A hatalmas terem úgy ásítozott meztelenül, akár egy kiürített raktár; mintha minden, amit a jámbor keresztények évszázadok alatt gyengéd szív otthon egészségügyi ügynökség, és féltő reménnyel, a rájuk nehezedő bűntudattól sújtottan, suttogva az oltárok elé helyeztek, kiszökött volna a fal sebeiként tátongó ablaküregeken. A gyönyörű festett üvegablakok pedig, amelyek egykor oly lelkiismeretesen vigyáztak arra, hogy a magas, komor boltív alól felzengő, rég elcsendesült korálok és a szószékről a piszkos kőcsempékre hulló számtalan kemény papi szó ne juthasson ki abba az istentelen világba, most a kis temetőben feküdtek, csörömpölő halomba söpörve.

  1. Knopf, Inc.
  2. Pálinka leviszi a vérnyomást
  3. Latzkó Andor: Der Verräter | Napút Online

Két álmos francia szanitéc piszkálgatta a törmeléket a botjával: időnként rábukkantak egy-egy felirattöredékre; a szentképek darabjaiból groteszk figurákat raktak össze, közben disznó vicceket meséltek egymásnak és röhögtek. Egy idő múlva azonban megunták a játékot, a temetőt szinte felperzselő nap pedig visszazavarta őket a fal árnyékába.

Majd a hátizsákjukat a nyakuk alá gyűrve ismét leheveredtek a kabátjukra, ugyanúgy és ugyanoda, ahova tegnap vagy tegnapelőtt; a méhek zümmögését hallgatva ásítoztak, heverésztek, és folytatták a fél órával azelőtt abbamaradt eszmecserét. Igazam lesz! Nem történik itt már semmi. A tegnap esti, eltévedt gránát volt az utolsó üzenetük; mára talán a Rajnán járnak.

A kisebbik fölényesen megvonta a vállát, és gyanakvóan tekintett bajtársára. Én mondom neked, ennél az istenverte templomnál még a legszörnyűbb golyózápor is jobb!

Навигация по записям

Ott fekszenek némán, mint a halak; csak bámulnak ránk, aztán meghalnak. Hát az lenne a katonák dolga, hogy arra várjanak, mikor akad megint valami, amit el kell ásni? A pokolba is! Úgy ülünk itt, mint két dögre leső holló. A szőke hangos, nyers nevetéssel gyengéd szív otthon egészségügyi ügynökség — Istenemre, nem rossz hasonlat! Mint a tőkehalak, amikor kitéped a horgot az állkapcsukból, és hagyod, hogy véresen vergődjenek a csónakban: ezek pont úgy fekszenek ott.

Bár, végül is mit mondhatnának?

Az egyik flakonból itatott, de minden mellécsorgott, a másik egy magazinnal legyezgette a homlokom, amíg megérkezett a mentő.

A nővér épp annyira nem tud németül, mint mi. Tulajdonképpen hányan vannak még? A kisebbiknek kezdett az idegeire menni ez a hangos, örömködő beszéd.

gyengéd szív otthon egészségügyi ügynökség

Elkínzott arcot vágva, kelletlenül válaszolt: — Tegnapelőtt huszonegyet hagytak itt nekünk, ebből azóta hatot ástunk el, de hát erre csak emlékszel. Napi kettő.

gyengéd szív otthon egészségügyi ügynökség

Ha így folytatódik, még egy hétig sírásók maradunk. Köpött egyet, majd elhallgatott. Pillantása a messzeségbe, a közeli falu romjaira tévedt, ahol a lombtalan, szétlőtt fák mögött futó országút gőzölgő csíkként zárta le a láthatárt.

Éjjel-nappal autók dübörögtek végig rajta.

Egyik a másik után, szakadatlan; a porfátyol örvénylő felhőjéből, amely oly fekete volt, akár egy gránátrobbanás füstje, időről időre egy-egy elhaladó jármű tűnt elő. A katona vágyakozva felsóhajtott, és ökölbe szorított kezét keserűen a magas vérnyomás szülés után ejtve, összeszorított foggal megismételte: — Mint a hollók.

Szív szól a szívhez

Ám a várt helyeslés elmaradt. Bajtársa immár tátott szájjal feküdt mellette — elaludt.

John Updike NYÚLSZÍV - PDF Free Download

A kisebbik elmerengve bámulta a rideg, kifejezéstelen arcot és a tátongó garatot; eszébe jutott a számtalan holttest, amelyet az elmúlt néhány nap során szedtek össze, és már-már egy erős bordán bökéssel felébresztette szendergő társát.

Azonban végül erőt vett magán, és inkább ismét végigtekintett a sivár vidéken, a háttérben magasodó porfelhőtől a fal kormos romjain át egészen a feldúlt temetőig és a csillogó törmelékhalomig: minden szürke volt és elhagyatott; csak füst meg por meg az a halálos csend, amelyet még az autók zaja sem tört meg, olyan messze állt a templom az úttól. Marie nővér a legfelső lépcsőn, a nyitott kapu előtt ült. Könyökét felhúzott térdén nyugtatva állát tenyerébe zárta; komor arca egy pillanatra felderült, amint a két katona szokásos duettje rövid szünet után ismét megütötte a fülét.

Hasonlóhozzászólások