Tagfelvétel Pártunkról Alapszabályzat Elérhetőség
FŐOLDAL
BLOG
VÁLTOZÁSOK
FÓRUM
VÁLASZTÁSOK
ESEMÉNYEK
PROGRAMUNK
ELNÖKSÉG
GALÉRIA
REGISZTRÁCIÓ
A Magyar szívhez
LINK AJÁNLÓ
KÉRDEZZEN!
A Magyar Republikánus Politikai Párt Nyilatkozata
2011-02-15

 Trianoni Békeszerződés már csak azért is érvénytelen, mert az elmúlt 90 évben Európa térképe teljesen átalakult. Ausztria  kivételével egyetlen állam sem létezik már, akik a szerződés nyertesei voltak országunkkal szemben. Ez a szerződés, inkább diktátum, az Újkori Európa legszégyenletesebb szerződésrendszere. Alapvető emberi jogokat sért, az anyanyelv használatát, a nemzetiségi sajtószabadságot, az állampolgárságot. Az elcsatolt területekről kényszerintézkedésekkel kitoloncoltak emberek és családok százezreit, megfosztva őket őseik földjétől, történelmüktől és lakhatásuktól.  Még ma is van olyan ország, ahol a kollektív bűnösség fogalma a kormányzati politika természetes része, amely esetleg nem csak a magyar nemzetiséget érint.

A felsorolt jogtiprások megoldása elsősorban a magyar lakta területek nyelvi, területi, kulturális autonómiájának megadása. Ez csak az első lépés. Ezt követően népszámlálás útján, illetve a jelenleg folyó kettős állampolgársági eljárás részeként határmódosításokat kell végrehajtani. Nem fenntartható, hogy a magyarok, akik saját akaratukon kívül Magyarország határain kívül rekedtek, másod, esetleg harmadrendű állampolgárok legyenek, miközben nem lépték át településük határát. Emeljük fel a fejünket a sok évtizedes megaláztatásból, alkossunk új Magyarországot!

A magyarság egész történelme során befogadó nemzet volt, gondoljunk csak Szent István királyunk Intelmeire. Évszázadokon keresztül békében élt a Kárpát-medencében számos nemzetiség, vezetőink jelentős része, nemzeti hőseink sokasága közülük került ki. Ezért olyan országot kell építenünk, melyben a visszakerült területek nemzetiségei a legtermészetesebb módon gyakorolhatják nyelvüket, vallásukat, kultúrájukat, és van saját médiarendszerük. Mindezt annak ellenére kell megvalósítani, hogy az Európai Unió úgy tesz, mintha eltűntek volna az országhatárok. Természetesen nincs így, s nekünk az a feladatunk, hogy erős akarattal kilépjünk az Unióból, és létrehozzunk egy államszövetséget, amely Közép-Európát foglalja magába. Szükséges ellensúlyként fellépni a Nyugati nagyhatalmak önző gazdaságpolitikája ellen. Nyilván ez hosszú és fáradságos tárgyalások sorozata lesz, de nem adhatjuk el és fel saját jövőnket.

 

Mindezek világossá teszik, hogy az utolsó órában vagyunk, hogy nemzetünk egyáltalán megmaradjon. Népességünk rohamosan fogy, a multik kirabolják országunkat, munka nélküliséget teremtenek, mezőgazdaságunkat és a mezőgazdasági feldolgozó ipart teljesen elsorvasztották, belső és külső piacainkat, megszüntették, lakosságunk milliói a létminimum alatt él. Mindezeket vissza kell szereznünk, családjainkat a jelenlegi kormány elképzeléseinél is jobban kell támogatni munkahelyteremtéssel, a mezőgazdaság teljes átalakításával és a hozzá kapcsolódó feldolgozóipar újraélesztésével. Mindezek eredményeként az általános életszínvonal jelentős megemelésével, biztonságot adni az ország lakóinak.

Zárásként: nem megkerülhető az előző rendszerek felelőtlen vezetőinek, és tettestársainak felelősségre vonása, úgy jogilag, mint vagyonilag. A jogtalanul megszerzett anyagiak azonnali elkobzása, akár adóparadicsomokból is, az átjátszások felgöngyölítése, az elítéltek közmunkára fogása. Új Alkotmány megalkotása elkerülhetetlen, a bíróságok feladatainak meghatározása, munkájuk felgyorsítása szükséges, állami feladatok újraosztása anyagi, elsősorban finanszírozási okokból fontos feladat.

„A magyar név megint szép lesz

  Méltó régi nagy híréhez

  Mit rákentek a századok

  Lemossuk a gyalázatot…”

                                  

                                                          MRPP Elnökség

                                                        Szigeti Sándor elnök

Hozzászolások

Belépés Regisztráció Vissza
Magyar Republikánus Politikai Párt - Minden jog fenttartva.