Tagfelvétel Pártunkról Alapszabályzat Elérhetőség
FŐOLDAL
BLOG
VÁLTOZÁSOK
FÓRUM
VÁLASZTÁSOK
ESEMÉNYEK
PROGRAMUNK
ELNÖKSÉG
GALÉRIA
REGISZTRÁCIÓ
A Magyar szívhez
LINK AJÁNLÓ
KÉRDEZZEN!
FÖLD, FÖLD, FÖLD
2013-01-03


Mert bizonyítható, és a Magyarország Alkotmánybírósága részére (3) című írásban bizonyítjuk, hogy a magyar jogrend szerint törvénytelen az országgyűlés, a kormány, a teljes hivatali apparátus, így minden általuk megalkotott tákolmány, törvény, rendelet joghatás nélküli vágyálom. 7 pontból álló követeléssel fordulunk jogorvoslatért (2) a pillanatnyilag egyetlen törvényesnek nevezhető testülethez, amely megállíthatja a hatalombitorlók ámokfutását. Mert a hamissággal  összegereblyézet hatalmi mámorba vakult kormány és köreik a tudatlanságuk és felkészületlenségük miatt, nem tudják mit jelent a jog, hogy a jogforrás nem korlátozható, és hogy a szó jelentése nem forgatható színéről a visszájára. Erre konkrét példa a Közérdekű bejelentésünkre (1) küldött válasz , ami a világ jogtörténetében példa nélkül álló jogalkalmazói gyalázat.

Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter szerint az Országgyűlés előtt olyan földtörvény van, amelyik kétharmados szabályokkal védi a magyar termőföldet és lehetővé teszi, hogy a magyar gazdák vegyenek földet. „… 50 hektárig terjed majd az őstermelői birtok mérete, 3 és 500 hektár között lesz több családtag esetén a családi gazdaságok mérete és 1200 hektár lesz a földhasználati plafon. Egy személy tulajdonában maximum 300 hektár termőföld lehet. …”

Forrás: http://ujfoldtorveny.kormany.hu/fazekas-sandor-a-foldtorveny-ketharmados-szabalyokkal-vedi-a-magyar-termofoldet.

Akkor most kié a MAGYAR FÖLD?

„A Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket a 2010. évi LXXXVII. törvényben rögzített következő földbirtok-politikai irányelvek szerint kell hasznosítani.”

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket földbirtok-politika szerint? Miért is? Van talán nem nemzeti földalap is? És lehet azt nem földbirtok-politika szerint is hasznosítani? Mert kié is a magyar nemzet életterét és túlélését biztosító FÖLD?

A Kajászói gazdák november közepén földfoglaló akciót tartottak.

Forrás: magyarnarancs.hu

A Lepsényi gazdák az állami földalap művelési jogát követelik maguknak (nem a tulajdonjogot!).

Forrás: http://www.kielegyenafold.hu/lepsenyi_gazdak-k17.html

Ángyán József Fideszes országgyűlési képviselő szerint a Fidesz és az MSZP “nagykoalícióban” szavazta le a földtörvényhez kapcsolódó alaptörvény-módosításhoz benyújtott indítványát.

Forrás: http://www.mon.hu

Miről is vitatkoznak azok a tudatlan potentátok? A T9400 Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása 1. cikk

Az Alaptörvény P) cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

„P) cikk

(1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.

(2) A termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása (1) bekezdés szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit, valamint az integrált mezőgazdasági termelésszervezésre és a mezőgazdasági üzemre vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.”

Megállapította: Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása 1. cikk. Hatályos: 2012. XII. 22-től.

Amiről beszélnek tehát:"...a termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, …"

HÉ, MAGYAR! FIGYELJÉL MÁR ODA!


A lábad alól rángatják ki a házadat, a jószágodat, a családod létalapját! Te hiszel még a világ , leg képmutatóbb hatalombitorlóinak? Akik még saját törvényeiket is úgy forgatják, ahogyan nekik tetszik? Akik saját alaptörvényüket egyetlen esztendő alatt háromszor írják át? Akiknek az átmeneti intézkedéseik is elhasalnak a saját alaptörvényükön? Még mindig bizonyítékot vársz csalárdságukra? Akkor olvass: A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága Főtitkár 519/J/2010/2. számú levelében írja:

 

Nincs hatalom, ami rábírhatná ezeket a "népképviselőket", hogy a magyar Országgyűlésben a magyar nemzet létét helyezzék önnön érdekeik elé. És még mindig VAN MÁSIK! A Földtörvénnyel kapcsolatos 2012. év 10. hó 19-én tett közérdekű bejelentésünkre (1.), fantáziadús válasz érkezett: (2.)

A TKH/2211-1/2012 iktatószámú válaszlevélben egyértelmű bizonyítékot találhat a jog területén teljesen járatlan olvasó is. De ha kétségek támadnának, idézve Ágostházy Szabolcs hivatalvezető-helyettes a közérdekű levelünkre adott válaszából:

A Nemzeti hitvallás szerint a Szent Korona Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét testesíti meg, ezen túl részére az Alaptörvény nem állapít meg jogokat, kötelezettségeket.”

és még:

Az Alaptörvény a Nemzeti hitvallásban nem a történeti alkotmányt, hanem a történeti alkotmány vívmányait tartja tiszteletben, …”

Ha még mindig homályos lenne a két kijelentés, vegyük tudomásul, hogy Magyarország jogfolytonos a Magyar Királysággal, de a Kárpát-medencében élő magyar nemzetnek ahhoz semmi köze! Továbbá, bár a történeti alkotmány vívmánya, hogy törvényt a három szuverén csak közös egyetértéssel hozhat, az T. Ház azt csupán tiszteletben tartva alkotta meg és léptette hatályba az alaptákolmányukat, dacára a kógens hivatkozásként felhozott, hatályon kívül helyezett 1949. évi XX. törvényjoghatályát vesztett 19. § (3) bekezdés a) pontjára és 24. § (3) bekezdésének,idézve:

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

„(2.) Ezt az Alaptörvényt az Országgyűlés az 1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontja és 24. § (3) bekezdése alapján fogadja el.”

Szegény magyar! Te tudtad, hogy az egész alaptörvényesdi, meg jogalkotásosdi és demokráciásosdi egy maroknyi oktondi kitalációja? Hogy homokozónak tekintik az egész Kárpát-medencét, benne lapátnak, meg műanyag tortaformának a lelküket kitáró, családjukért és önnön létükért küzdő magyarokat? És hogy hazudnak reggel, éjjel, meg este? Gyurcsány őszinteség-rohamában tett kinyilatkoztatása után csak egy picit szabadabban.

Te igaz magyar! Te tudd, hogy az , aki holmi tákolmányra hivatkozva ,rád kényszeríti önérdekű  akaratát, nem ismeri a magyar szó jelentését! Nem tudja, hogy mi is az jog. Azt csak TE MAGYAR, csak TE tudod! És ha apád, vagy édesanyád még nem mondta volna, akkor most olvasd:

·         magyar közösség – olyan emberek közössége, akikben Ősten törvénye eleinek szellemében Eleve Él.

·         magyar – minden élőlény, fogalom, megnyilvánult jószág (jóság), amit „magyar” jelzővel jelölnek, amagyar közösséghez valóelidegeníthetetlen tartozását jelenti;

·         jog – a négy őselem alkotta megnyilvánult világ entitásai között fennálló viszonyrend.Elemei:

o       víz        – jogforrás, a lehetséges viszonyok összessége

o       tűz        – jogszolgálat, a jogforrásból kiemelt jog megváltása, mint kötelem

o       levegő   – joghatás, kötelemkiváltó kényszer

o       föld        – jogalany, a joghatás köre

Nos, ez az, amit soha meg nem ismertek, amit létük minden pillanatában tagadnak, és amit eddig meg nem tartottak.

Nem alkothatnak semmilyen törvényt, különösen nem a MAGYAR FÖLD-ről!,

mert a MAGYAR FÖLD nem forgalomképes,

mert a MAGYAR FÖLD Nagyboldogasszony kizárólagos tulajdona,

mert a MAGYAR FÖLD csak Nagyboldogasszony szolgálatának ellenében ad éltet a magyarnak!

Hé Te magyar

Olvass és okulj! Mert vannak, akik nem csak a szájukat tépik, hanem tudják, hogy hol az IGAZSÁG!

 

( 1 )  KÖZÉRDEKŰ  BEJELENTÉS

 +Kísérőlevél

( 2 )  KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSRE ÉRKEZETT VÁLASZ

( 3 )  AZ ALKOTMÁNYBÍROSÁG-HOZ INTÉZETT 7 PONTBAN FOLGLALT KÖVETELÉSEK

4.    FIGYELD A HONLAPUNKAT, LESZ FOLYTATÁS!

 

 

Fórum belépés
E-mail cím:
Jelszó:
Magyar Republikánus Politikai Párt - Minden jog fenttartva.