rolex swiss https://www.replicauhren.to/ gets a suitable balance of straight line and arc of rigorous structure. https://de.wellreplicas.to/ has been happy to watchmaking creativity and integration. an excellent synchronization from palm, your head and even coronary heart is known as a require for high quality orologireplica.to. avant-garde may possibly be the points with regards to https://www.redditwatches.com/ rolex. high quality wherewatches.com is definitely beloved by means of best persons.
Tagfelvétel Pártunkról Alapszabályzat Elérhetőség
FŐOLDAL
BLOG
VÁLTOZÁSOK
FÓRUM
VÁLASZTÁSOK
ESEMÉNYEK
PROGRAMUNK
ELNÖKSÉG
GALÉRIA
REGISZTRÁCIÓ
A Magyar szívhez
LINK AJÁNLÓ
KÉRDEZZEN!

Programunkat semmi sem érzékeltetheti jobban, semmi nem mondhatja el részletesebben, mint a frissen megírt
ÚJ ALKOTMÁNY TERVEZETÜNK! Töltse le egyben Ön is, és tanulmányozza az általunk tervezett jövőt!
   

 

Politikai célok összefoglalása

 

Republikánus párt-Magyarország érdekeinek szolgálatában.
Elszegényedésünk megállítása, javaink visszaszerzése.

Parlamentünk képviselői létszámának felére csökkentése.

Utódaink érdekében új alkotmányt Magyarországnak.
Bizalomra épülő kapcsolat kialakítása az állampolgárok és képviselők között.

Listás vállasztások megszüntetése.

Igazi rendszerváltás, amely a mai napig sem történt meg.

Külföldi befektetők csökkentése, a hazai lehetőségek kihasználása.

Átalakítani az önkormányzatokat hatékonyan működő szervezetekké.

Ne a gyűlölet, hanem a szeretet uralja az emberi kapcsolatokat.

Utat és lehetőséget biztosítani kiválló szakembereinknek saját hazájukban.

Stabilizálni országunk iparát, mezőgazdaságát, újra felvirágoztatni Hazánkat

 

1. Az önkormányzatok egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel való felruházása:

 Az önkormányzatok müködésének oly módon történő szabályozása, hogy a központi költségvetésből származó támogatás a müködési  területükön élők létszámával  és az elöttük álló, előírt feladatok megvalósításához szükséges célirányú (állami) támogatással arányos legyen, az ezeken felül befolyó összeget pedig saját belátásuk szerint, az adott település megoldandó feladataira fordíthassák oly módon, hogy azok fontossági sorrendjének megállapításába, a költségvetésben rendelkezésre álló összeg felhasználási céljainak meghatározásába bevonják a település lakosságát, amely nyílt lakossági fórumokon történő, széleskörü és átfogó beszámoló és tájékoztatás után, szabad vélemény-nyilvánítással, valamint a feladatonkénti szavazással valósul meg.   

 

Az önkormányzatoknak legyen joga az általuk folyósított, saját költségvetésüket terhelő szociális segélyek esetében az érintettek egészségügyi állapotát figyelembe véve differenciált módon közmunkára kötelezni a segélyben részesülőket.

 

Ugyanakkor az önkormányzatokat kötelezni kell a területükön élő, saját hibájukon kívül rossz szociális helyzetbe került, segítségre szoruló személyek felkutatására és a pénzügyi lehetőségük szerinti támogatására.  

 

2. Egészségügyi fejlesztés

 

Az egészségügy területén dolgozók bérezésének és túlmunka díjazásának oly módon történő rendezése, hogy lecsökkenjen az országot elhagyó orvosok száma, az orvosi praxis során bevezetett adminisztratív tevékenységek racionalizálása, a felesleges, a betegre fordítható időt rabló nyilvántartások csökkentése. Az egészségügyi intézmények további privatizációjának felülvizsgálata az eddigi tapasztalatok alapján, a még állami tulajdonban maradtak fokozottabb támogatása, felújítása.

 

3. A közbiztonság fokozása

 

A korábbi években  már jól müködő, főként kisebb településeken létrehozott önkéntes polgárár szervezetek további fejlesztése, mind személyi, mind technikai eszközökkel. Mivel a polgárár szervezetek többsége önfenntartó, alapítványi számlákra befolyt összegekből és pártoló tagok adományaiból tartja fenn magát, az eredményes müködésük esetén a személyre, vagy akár szervezetre szóló elismeréssel, kitüntetéssel, hírközlő eszközökkel és esetlegesen egyenruhával történő ellátásukkal  növelni lehet ezeknek az önkéntes szervezeteknek a vonzerejét és hatékonyságát.   A szervezetek müködésének megismeréséhez be kell vonni a média nyújtotta lehetőségeket.

 

 

4. A személyi jövedelemadó csökkentése, az iparűzési adó célszerű felhasználása

 (A párt fő célkitűzéseinek összefoglalásában ez a feladat „A személyi jövedelemadó megszüntetése, a termelési adó bevezetése” címszóval szerepel)

 

A személyi jövedelemadó fokozatos csökkentésével el kell érni az EU tagországok átlagát, csökkentve ez által az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező családok megélhetési gondjait. Meg kell szüntetni a többszörös adófizetést (ÁFA), az örökösödési illetéket, mivel a már megvett, vagy örökölt ingatlan értékéke egyébként is tartalmazza a megszerzés során befizetett adót, így az újabb adó többszörös adózást von maga után.

 

 

      

                                                                                          Tisztelettel

 

 

 

                                                                                                    Szigeti Sándor

 

 

Magyar Republikánus Politikai Párt - Minden jog fenttartva.